Условия за ползване

ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ представляват споразумение ("Споразумение") между Адвокатско дружество „Тошев и Ботева“ ("Тошев и Ботева") и всяко лице, което има достъп до уебсайта на "Тошев и Ботева" ("Вие") във връзка с използването на уебсайта на „Тошев и Ботева“ ( "Сайтът"). Вие се съгласявате да спазвате всички условия, съдържащи се в настоящото споразумение, като условие за продължаване на достъпа, разглеждането или използването на сайта. „Тошев и Ботева“ и Вие колективно се наричат страните.

ЧРЕЗ ДОСТЪП, ПРЕГЛЕД И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВСЯКА ЧАСТ ОТ САЙТА, ИЗРИЧНО ДАВАТЕ СЪГЛАСИЕТО СИ, ЧЕ ПРИЕМАТЕ ВСИЧКИ УСЛОВИЯ НА ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ СЪС ВСИЧКИ УСЛОВИЯ НА ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ, НЯМАТЕ РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДОСТЪП, ПРЕГЛЕД, ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЧАСТ ОТ САЙТА. ВСЯКО НЕУПЪЛНОМОЩЕНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА Е ЗАБРАНЕНО, ЗАЩОТО НАРУШАВА ПРАВАТА НА „ТОШЕВ И БОТЕВА“.

1. Описание на сайта

а. Описание. Сайтът е собственост на Адвокатско дружество „Тошев и Ботева“ и е защитен от законите за интелектуална собственост и международните договори за интелектуална собственост. Вашият достъп до Сайта е лицензиран и не се предоставя безусловно на Вас. При спазване на условията и ограниченията, посочени в настоящото споразумение, „Тошев и Ботева“ се съгласява да Ви предостави лично, непрехвърлимо и неизключително право за достъп, преглед и използване на Сайта.

б. Достъпност. Вие се съгласявате, че от време на време Сайта може да бъде недостъпен или неизползваем по каквато и да е причина, включително, без ограничение:

i) неизправности в оборудването; (ii) периодични процедури за поддръжка или ремонти, които „Тошев и Ботева“ може да предприеме от време на време; или (iii) причини извън контрола на „Тошев и Ботева“, независимо дали е предвидимо или не.

в. Оборудване. Вие сте единствено отговорни за предоставянето, поддържането и осигуряването на съвместимост със Сайта, всички хардуерни, софтуерни, електрически и други физически изисквания за използването на сайта, включително, без ограничение, телекомуникационни и интернет връзки и връзки, уеб браузъри или оборудване, програми и услуги, необходими за достъп и използване на сайта.

2. Ограничения

а. Сигурност. Вие носите цялата отговорност за сигурността, поверителността, целостта и използването на всички съобщения и / или съдържанието, което предавате на сайта.

б. Поверителност. Когато е разумно осъществимо, „Тошев и Ботева“ ще се опитат да уважават личната ви информация. „Тошев и Ботева“ няма да контролира, редактира или разкрива лична информация за Вас, включително използването на Сайта, без вашето предварително съгласие, освен ако „Тошев и Ботева“ вярва, че това е необходимо за:

(i) да спазват законовите процедури или други правни изисквания на всеки държавен орган; (ii) защита на правата или собствеността на „Тошев и Ботева“; (iii) прилагане на настоящото споразумение; (iv) защита на интересите на потребителите на Сайта, различни от Вас или друго лице; или (v) експлоатирате или провеждате поддръжка и ремонт на услугите или оборудването на “Тошев и Ботева“ a, включително сайта, разрешен от закона. Нямате очаквания за поверителност по отношение на интернет като цяло или по-специално на този сайт.

в. Същност на съдържанието на сайта. „Тошев и Ботева“ предоставя информация на този сайт като услуга за нашите клиенти и други приятели само с информационна цел. Материалите на този Сайт не са предназначени да представляват реклама, привличане или правен съвет, а предаването на информацията от този Сайт не е предназначено, нито пък, да създава отношения адвокат-клиент между „Тошев и Ботева“ и Вас или някой друг. Този сайт не е предназначен да бъде използван като заместител на конкретен правен съвет, нито да го считате за такъв. Не трябва да действате (или да се въздържате от действия) въз основа на информация в този Сайт, без да получавате професионални съвети относно конкретните ви факти и обстоятелства.

г. създаване на адвокатско-клиентска връзка. просто се свържете с „тошев и ботева“ по електронната поща или по друг начин няма да установите отношения адвокат-клиент между вас и „тошев и ботева“, освен ако и докато партньор в „тошев и ботева“ изрично се съгласи в писмена форма, че адвокатското дружество ще поеме отношения с адвокат-клиент с вас. в резултат на това не трябва да ни предавате никаква поверителна или чувствителна информация, докато не бъде установена официална връзка между адвокат и клиент. адвокатско дружество „тошев и ботева“ не се съгласяват да представляват лице или лица без получаване на всички необходими информации относно потенциалните конфликти на интереси и оценяване на информацията, и доказване на тези конфликти на интереси, и дори ако такива проверки се пправят, не се откриват никакви конфликти на интереси с приложимите правила за етика, тошев и ботева може, в своята дискретност, да декларира, че трябва да приеме връзката между адвокат и клиент.

д. Поверителност на информацията Предадена на Тошев и Ботева. Също така трябва да знаете, че ако изпращате съобщения до „Тошев и Ботева“ (или някой от нейните адвокати, служители, агенти или представители) чрез електронна поща по интернет или чрез началната страница на „Тошев и Ботева“, такива средства не са сигурни, а „Тошев & Ботева“ не гарантира конфиденциалността на тези комуникации. „Тошев и Ботева“ не са съгласни да приемат и / или поддържат тайната на всяка нежелана информация, която изпращате на „Тошев и Ботева“, освен ако между нас съществува връзка с адвокат-клиент. Не се създава едностранно адвокатско-клиентско взаимоотношение чрез изпращането на „Тошев и Ботева“ на информация дали считате тази информация за конфиденциална. Въпреки че „Тошев и Ботева“ полага разумни усилия да чете писма, които получаваме, „Тошев и Ботева“ си запазва правото да не чете или да отговаря на нежелани съобщения.

е. Адвокатска реклама. Съдържанието на този Сайт може да представлява реклама съгласно приложимите закони, подзаконови актове и етични правила ("Правилата на адвокатурата") на някои юрисдикции. Ако сайтът не спазва правилата на държавата, в която разглеждате този сайт, „Тошев и Ботева“ не желае да ви представлява. Освен ако не е посочено друго, адвокатите на Тошев и Ботева НЕ СА сертифицирани от Правните специализации на която и да е държава.

ж. Промени. „Тошев и Ботева“ си запазва правото да променя, модифицира, добавя или премахва всяка част от това Споразумение, изцяло или частично, по всяко време и по наше усмотрение. Промените в това Споразумение ще бъдат публикувани на този Сайт. Продължаването на използването на този Сайт след направени промени се счита за приемане на промените.

3. Авторски права

Сайтът е защитен с авторско право съгласно законите за авторското право на България и ЕС, международните конвенции и други закони за авторското право. Съдържанието на Сайта е само за ваша лична, информационна и нетърговска употреба. Всички материали, съдържащи се в Сайта, са защитени с авторско право и са собственост или се контролират от нас или от страната, която е призната за доставчик на съдържанието. Вие се съгласявате да спазвате всички и всички допълнителни известия за авторско право, информация или ограничения, съдържащи се в която и да е част от сайта.

4. Забрана за ползване

Вие носите цялата отговорност за всички ваши действия и пропуски, които възникват при използването на Сайта, и Вие се съгласявате да не се ангажирате с неприемливо използване на Сайта, което включва, без ограничение, използването на Сайта за: (а) предаване на непоискани съобщения, верижни писма или нежелани търговски имейли; (б) предават материали, които на разумен човек могат да бъдат обидни, нецензурни, порнографски, клеветнически, тормозещи, грубо обидни, вулгарни, заплашителни или злонамерени; (в) предава файлове, графики, софтуер или друг материал, който действително или потенциално нарушава авторското право, търговска марка, патент, търговска тайна или друго право на интелектуална собственост на всяко лице; г) предава вируси, троянски коне или друг злонамерен код или програма; (д) да извършва системно извличане на данни или друго съдържание от този Сайт, за да създаде или компилира, пряко или непряко, колекция, компилация, база данни или указател без писмено разрешение от Тошев и Ботева чрез използване на скрепери или други инструменти; или (е) да се ангажира с всяка друга дейност, която Тошев и Ботева счита за в противоречие с духа или намерението на настоящото споразумение.

5. Прекратяване

Настоящото Споразумение влиза в сила след Вашия достъп или използване на Сайта и ще продължи да действа в пълна сила до прекратяването му. Тошев и Ботева си запазва правото, по свое усмотрение и без предизвестие, по всяко време и по каквато и да е причина: (а) да премахне или забрани достъпа до цялата или до всяка част от сайта; (б) да спрете достъпа до или използването на всички или част от сайта; и (в) да прекрати настоящото споразумение.

6. Отказ от отговорност

ТОШЕВ И БОТЕВА НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ МАТЕРИАЛИТЕ СА ПЪЛНИ, ТОЧНИ ИЛИ АКТУАЛНИ. АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ТОШЕВ И БОТЕВА“ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ИНФОРМАЦИЯ ОТНАСЯЩА СЕ ЗА ТРЕТИ ЛИЦА, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПРИСЪЕДИНЕНА ЧРЕЗ ТОЗИ САЙТ И ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРЕТИ ЛИЦА, ПРОДУКТИ И УСЛУГИ НА ТОЗИ ИЛИ ВСЯКА ВРЪЗКА СЪС САЙТА НЕ СЪСТАВЯ ИЗРАЗЯВАЩА ИЛИ ПРИЛОЖИМА ГАРАНЦИЯ ИЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ТОШЕВ И БОТЕВА. КОГАТО СЕ СВЪРЗВАТЕ С ДРУГ САЙТ ОТ ТОЗИ САЙТ, ОСТАВЯТЕ ТОЗИ САЙТ И СЪРВЪР, КОНТРОЛИРАНИ ОТ ТОШЕВ И БОТЕВА И ВЛИЗАТЕ В ПРАВОСЪДИЕТО НА ОБВЪРЗАНИЯ ОБЕКТ ПОД КОНТРОЛА НА ТРЕТА СТРАНА, ЗА КОЯТО ТОШЕВ И БОТЕВА НЯМА ОТГОВОРНОСТ.

7. Ограничения относно отговорността

ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА ТОШЕВ И БОТЕВА НЕ СА ОТГОВОРНИ ЗА ВАС ИЛИ НЯКОИ ДРУГИ ЛИЦА ЗА НЯКОИ НЕПРАВИЛНИ, ИНЦИДЕНТНИ, ПОСЛЕДВАЩИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ ЗА НЯКОИ ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, БЕЗ ОГРАНИЧАВАНЕ, ВАШЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА, ​​ВСЯКИ ПРОМЕНИ ИЛИ НЕПОСТАВЯНЕ НА САЙТА, ​​ЗАБАВЯНЕ, НЕИЗПЪЛНЕНИЕ ИЛИ ИЗМЕНЯВАНЕ НА ЛИЦЕ ИЛИ ДАННИ, ВСЯКА ТРАНЗАКЦИЯ ИЛИ СПОРАЗУМЕНИЕ, ВПИСАНИ В САЙТА ИЛИ ВЪВ ВСЕКИ СВЪРЗАН САЙТ, ИЛИ ВСЯКАКВИ ДАННИ ИЛИ МАТЕРИАЛИ ОТ ТРЕТО ЛИЦЕ, ДОСТЪПНИ НА ИЛИ ЧРЕЗ САЙТ ИЛИ НЯКОЙ СВЪРЗАН САЙТ, ИЛИ ТАКАВА ОТГОВОРНОСТ Е ВЪЗЛОЖЕНА НА ОСНОВАТА НА ДОГОВОР. ОБЩАТА ОТГОВОРНОСТ НА ТОШЕВ И БОТЕВА ЗА ВСИЧКИ ДИРЕКТНИ ЩЕТИ, НИКАКВА ТЕЗИ ОТГОВОРНОСТТА НЕ Е ВЪЗСТАНОВЕНА НА ОСНОВАТА НА ДОГОВОРА, ВРЕДИ ИЛИ ДРУГОТО ПРЕВЪННИТЕ ОБЩАТА АГРЕГАТНА СУМА ОТ 5.00 (ПЕТ) лв. АКО СЕ ОТЛИЧИТЕ СЪС САЙТА, ВАШЕТО ИЗКЛЮЧИТЕЛНО И ЕКСКЛЮЗИВНО РЕШЕНИЕ ЩЕ БЪДЕ ЗА ДА ПРЕКРАТИТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА.

8. Компенсация

Вие се съгласявате да обезщетите, да останете безвредни и да защитите Тошев и Ботева, неговите партньори, директори, служители и агенти от и срещу всяко действие, причина, иск, щета, дълг, търсене или отговорност, включително разумни разходи и адвокатски хонорари от всяко лице, произтичащо от или свързано с: (а) използването от Ваша страна на Сайта, включително всички данни или работа, предадени или получени от Вас; и (b) всяко неприемливо използване на Сайта, включително, без ограничение, всяко изявление, данни или съдържание, направено, предадено или преиздадено от Вас, което е забранено като неприемливо в Раздел 4.

9. Закон за авторските права в цифровото хилядолетие

Вие се съгласявате да не качвате или предавате никакви съобщения или съдържание от какъвто и да е тип, които нарушават права на която и да е страна. Нашата политика е да не допускаме материали, известни от нас, да бъдат нарушени, за да останат на Сайта. Тошев и Ботева положиха всички усилия, за да осигурят подходящи разрешения за всички интелектуални права на собственост, използвани в този Сайт. Ако смятате, че някой материал в този сайт е в нарушение, моля свържете се с нас незабавно.

Моля, имайте предвид, че за да бъдете ефективни, Вашето уведомление за претенция трябва да отговаря на подробните изисквания и трябва да бъде адресирано до office@legalaid-bg.com.

След получаване на известие за нарушение, ние ще отговорим бързо, за да премахнем или забраним достъпа до материала, за който се твърди, че е в нарушение, и ще следваме процедурите за разрешаване на претенцията между уведомяващата страна и предполагаемия нарушител, който е предоставил въпросното съдържание.

10. Разни

а. Независими изпълнители. Страните и техните съответни служители са и ще бъдат независими изпълнители и нито една от страните по силата на настоящото споразумение няма право, правомощие да действа или да създава каквото и да е задължение, изрично или подразбиращо се, от името на другата страна.

б. Отказ. Никакъв отказ от какъвто и да е член, разпоредба или условие на настоящото споразумение, било то чрез поведение или по друг начин, в някой или повече случаи, се счита за или ще представлява отказ от друг член, разпоредба или условие от него, независимо дали или не е подобно, нито подобно освобождаване представлява непрекъснат отказ от такъв термин, разпоредба или условие. Никой отказ не е обвързващ, освен ако не бъде изпълнен в писмена форма от страната, направила отказа.

в. Делимост. Ако някоя от разпоредбите на това Споразумение бъде определена като незаконна или неприложима, тогава тази разпоредба ще бъде изпълнена в максимална степен и другите разпоредби ще останат напълно ефективни и приложими.

г. Известие. Всички съобщения трябва да бъдат в писмена форма и се считат за доставени, когато са изпратени по електронната поща на последния известен имейл адрес на двете страни. С настоящото се съгласявате да уведомите по имейл.

д. Закон. Настоящият Договор е сключен и се урежда от българските закони.

е. Обвързващ арбитраж. Всички спорове между двете страни, произтичащи от или по друг начин свързани с този договор и неговото изпълнение, ще се решават единствено и само от арбитражен съд на Българската търговска камара. Всяко взето решение е окончателно за двете страни и решението по него може да бъде изпълнено във всеки съд, който е компетентен. Всички разходи, възникнали при арбитраж на спор, се поделят пропорционално на съответните размери на задълженията на страните. Независимо от изложеното по-горе, Тошев и Ботева имат право да предявят иск пред всеки съд или трибунал, в случай че нарушите правото на собственост на Тошев и Ботева или нарушите задълженията си за ограничена употреба.

ж. Форум. Всички действия, искове или спорове, възникнали по или във връзка с настоящото споразумение, се предявяват пред съответния български съд. Страните неотменимо подават и дават съгласие българските съдилища да упражняват предметната юрисдикция и личната компетентност на всяка от страните.

з. Процес. Страните неотменимо подават и дават съгласие и безвъзвратно се отказват от всички възражения, които всяка страна може да извърши понастоящем или по-късно, за да бъде обработена по всеки такъв иск, действие или производство, посочени в предходния подраздел, съгласно правилата на приложимия съд, включително, но без ограничение, връчване чрез заверена или препоръчана поща, заявена обратна разписка. Никоя разпоредба на този раздел не засяга правото на която и да е страна да служи на процеса по какъвто и да е позволен от закона начин или да ограничава правото на всяка страна да заведе дело, иск или производство за принудително изпълнение на съдебно решение, постановено от българските съдилища.

и. Адвокатски такси. Ако за прилагане на условията на настоящото споразумение е необходимо някакво правно или парично действие, преобладаващата страна ще има право на разумни хонорари на адвокати, счетоводители и други специалисти, както и на разноски и разноски в допълнение към всяко друго облекчение, за което такова преобладаващо страна може да има право.

й. Заглавия. Заглавията на настоящото споразумение са включени само за улеснение за справка и ще бъдат пренебрегнати при тълкуването и изграждането на настоящото споразумение.

к. Форсмажор. Ако изпълнението на която и да е част от настоящото споразумение от някоя от страните е възпрепятствано, забавено или по друг начин е невъзможно поради наводнение, бунт, пожар, съдебни или правителствени действия, трудови спорове, Божия акт или други причини извън контрола на всяка от страните, тази страна ще бъде освободена от такава степен, доколкото тя е предотвратена, възпрепятствана или забавена поради такива причини.

л. Оцеляване. Условията и разпоредбите на раздели 2, 3, 4, 6, 7, 8 и 9 остават в сила при всяко прекратяване или изтичане на настоящото споразумение.

м. Цялостно споразумение. Настоящото споразумение представлява пълната и изключителна декларация на споразумението между страните по отношение на Сайта и заменя всички предишни или съвременни съобщения, изявления и разбирания, устни или писмени, между страните относно сайта.

ЧЕТЕТЕ, РАЗБИРАТЕ И СЪГЛАСЯВАТЕ СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ПОСОЧЕНИ В ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ.

Адвокатско дружество „Тошев и Ботева“. Всички права запазени.

Имаш идея? Сподели я с нас.

Отдадени на успеха!