Последни

Публикации

Популярни платформи за смарт договори, базирани на блокчейн

През 2020 година потенциалът на смарт договорите за оптимизиране на някои правни и правно-организационни процеси вече не е абстрактна теория, а реалност, която набира нарастващ обхват.

Макар и все още да съществуват редица затруднения по отношение имплементиране на блокчейн-базираните електронни договори към конвенционалната законова рамка, редица приложения за създаване на смарт договори вече функционират с пълна сила. Те се използват наравно, както от физически, така и от юридически лица, които имат за цел да спестят време и средства, изготвяйки перфектното правно споразумение с помощта само на няколко клика на мишката.

Кои са най-добрите платформи за асистирано изготвяне на смарт договори на различни езици за програмиране? Ето кои са водещите имена, които трябва да знаете през 2020, ако темата за смарт договорите ви вълнува в теоретичен или практически аспект.

1. Ethereum
Ethereum e първата децентрализирана платформа за изготвяне на смарт договори, която се появява на бял свят през 2015-а. Договорите, изготвени в Ethereum, функционират и се изпълняват, благодарение на опростена, но мощна виртуална машина, наречена Ethereum Virtual Machine (EVM). За да създава смарт договори в EVM, човек трябва да се запознае със Solidity - максимално опростен и общодостъпен език за кодиране със специфика, подобна на JavaScript.

Сред основните предимства на Ethereum са степента на стандартизация и нивото на клиентското обслужване, които платформата предлага на своите ползватели. Ethereum осигурява набор от ясно дефинирани правила и насоки, които разработчиците следва да спазват - това прави разработването на електронни договори значително по-лесно и по-малко рисковано.

2. Hyperledger Fabric

Hyperledger Fabric е в списъка с основни конкуренти на Ethereum. Проектът на Linux Foundation стартира само няколко месеца по-късно, предлагайки отворен код и дефинирайки целта си като подкрепа за развитието на децентрализираните бази данни, базирани на блокчейн.

По същество, Hyperledger Fabric e отлична платформа за смарт договори, включваща множество достъпни и удобни инструменти, с които разработката на кода се случва възможно най-бързо и ефективно. С помощта на Hyperledger Composer, разработчиците могат да създават договорите както на JavaScript, така и на широк набор от други, често срещани езици за програмиране, след инсталиране на съответните допълнителни модули.

Тази разширена функционалност превръща Hyperledger Fabric в далеч по-гъвкава опция, в която разработчиците не са задължени да използват един-единствен език, като например Solidity, за да създават работещи смарт договори.

3. Stellar

Основният мотив зад създаването на Stellar е предлагането на нов, по-достъпен начин за осъществяване на трансгранични транзакции. Имено затова платформата е считана за фаворит сред физически и юридически лица, чиято цел е ускоряване, улесняване и финансова достъпност на международните плащания.

Stellar е опция за сравнително бързо и лесно изготвяне на смарт договори, които по начало са максимално опростени. Когато се използва за по-минималистични електронни договори, Stellar превъзхожда конкуренцията си Ethereum, както по отношение на бързината, така и по отношение на сигурността, която предлага. Средната цена за извършване на транзакция със Stellar е $0.0000002. За сравнение, с Ethereum същата услуга струва около $0.094.

Други широко дискутирани и популярни платформи за изготвяне на смарт договори включват EOS, Waves, Nem, Cardano, TRON, и т.н. Техният брой расте всеки ден, в отговор на повишеното търсене на такъв вид услуги и обещаващите условия, които те предлагат на различните бизнес индустрии.

 

Адвокатско дружество “Тошев и Ботева” е про-активен участник в дигиталната трансформация на правните услуги. Като инициатор на редица процеси, свързани с използването на блокчейн технологиите, ние оставаме насреща, за да  предоставим консултации относно приложимостта на смарт договорите в индивидуалния ви казус.

Адвокат Георги Тошев е управляващ партньор в Адвокатско дружество “Тошев и Ботева”, който ръководи специализиран екип от адвокати и които инвестират време, средства и усилия в проучването на блокчейн технологията, както и в дефинирането на правния ѝ статут като основна технология на бъдещето. Защото светът не се променя сам. Променяме го всички ние. 

 

Имаш идея? Сподели я с нас. https://www.toshevboteva.com/bg/contacts

Имаш идея? Сподели я с нас.

Отдадени на успеха!