Последни

Публикации

Индустрията на смарт договорите в 6 красноречиви прогнози, факти и статистики

След като споделихме с вас серия от материали, занимаващи се със същността и потенциала на базираните на блокчейн смарт договори, днес ще ви представим и важна част от практическата страна на нещата. Това са 6 особено красноречиви прогнози, факти и статистики от света на смарт договорите, които ще ви помогнат по-лесно да добиете представа за размаха, с който технологията навлиза в реалността на юридическата практика.

1. Прогнозите сочат, че глобалният пазар на смарт договори може да достигне приблизително 300 милиона долара до края на 2023 г. Това ще се случи със среден годишен ръст от 32% през прогнозния период от 2017 г. до 2023 г.

2. Финансовият сектор е един от най-смелите ентусиасти, инвестиращи в блокчейн и смарт договори. Към днешна дата, над 60 процента от пазарната стойност на технологията е концентрирана в тази ниша.

3. Европа е основната дестинация, в която индустрията на смарт договорите процъфтява. Това е факт, главно благодарение на бързата дигитализация в европейските бизнес индустрии, на която сме свидетели през последното десетилетие. Огромен брой европейски компании интегрират цифрови решения, за да повишат своята конкурентоспособност, а смарт договорите са неизменна част от процеса.

4. Северна Америка показва значителен ръст на интереса към услугата и се нарежда на второ място след Европа като потенциален потребител на услуги, свързани със смарт договори. Следващите в списъка са също страни с ускорени процеси по отношение на дигитализацията - Китай, Великобритания и Япония.

5. Основната част от крайните потребители в индустрията не са физически лица, а банкови институции, правителствени и управленски органи, участници в разпространителските вериги, автомобилни брандове, фирми и брокери на недвижими имоти, застрахователи и организации, занимаващи се със здравеопазване.

6. През 2020 година средният брой на смарт договори, изготвени само с Ethereum, всеки ден е около 50. Към месец юни най-високият брой договори, изготвени в рамките на един ден, е отчетен на 28 април, когато в платформата са създадени 123 договора. В месеците преди рецесията тази бройка е достигала до 300 дневно.

7. Една от индустриите, които биха били най-силно облагодетелствани от широкото приложение на смарт договорите, е търговско-финансовата. Неотдавна Santander Innoventures заявиха, че очакват блокчейн технологията да доведе до намаляване на разходите на стойност над 20 милиарда долара годишно до 2022 година.

Съдружниците в адвокатско дружество “Тошев и Ботева” разбират потенциала на смарт договорите в глобален и дългосрочен план. Ето защо ние не спираме да инвестираме време, усилия и ресурси, както в развитието на законовите рамки, засягащи приложението на смарт договори, така и в обучението на компетентни кадри, които да са адекватни на дигитализацията на юридическите услуги.

Адвокатско дружество “Тошев и Ботева” е про-активен участник в дигиталната трансформация на правните услуги. Като инициатор на редица процеси, свързани с използването на блокчейн технологиите, ние оставаме насреща, за да  предоставим консултации относно приложимостта на смарт договорите в индивидуалния ви казус.

Адвокат Георги Тошев е управляващ партньор в Адвокатско дружество “Тошев и Ботева”, който ръководи специализиран екип от адвокати и които инвестират време, средства и усилия в проучването на блокчейн технологията, както и в дефинирането на правния ѝ статут като основна технология на бъдещето. Защото светът не се променя сам. Променяме го всички ние.

Имаш идея? Сподели я с нас. https://www.toshevboteva.com/bg/contacts

 

Източници:
1. https://www.marketresearchfuture.com/

2. https://etherscan.io/

3. https://www.coindesk.com/

4. https://www.statista.com/

 

Имаш идея? Сподели я с нас.

Отдадени на успеха!