Последни

Публикации

В кои индустрии биха могли да намерят приложение смарт договорите и как?

След като се спряхме подробно на темите за същността на смарт договорите, техните специфики, предимства и недостатъци спрямо традиционните договори, вече сме готови да преминем крачка напред и да се занимаем с практическите приложения на тази твърде обещаваща технология, базирана на блокчейн.

В настоящата статия ще разгледаме различни примери за използване на смарт договорите в реалния живот, за да разберем каква би могла да бъде ролята им в развитието на различните индустрии. Надяваме се по този начин да помогнем на нашите читатели да съотнесат възможностите на технологията към собствените си потребности и да провокираме в тях реални, практически въпроси, на които екипът на Адвокатско дружество “Тошев и Ботева” с удоволствие отговаря в своята ежедневна практика.

Нека започнем с разглеждане на някои индустриални и бизнес сфери, в които смарт договорите биха предложили оптимизация на ценен времеви, финансов и кадрови ресурс:

Застрахователната индустрия

Основното изискване на застрахователните компании е сключване на официално споразумение със застрахованото лице, което гарантира покритие, съгласно документираните условия. Застраховчиците управляват искове, произтичащи от различни инциденти и житейски събития, които задействат активирането на споразумението. Смарт договорите са съвършен механизъм за автоматизиране на целия този бизнес процес - от създаването на официалното споразумение, до задействането на механизмите, уреждащи финансовата транзакция.

Енергийният сектор

Децентрализацията и дигитализацията са два процеса, които прогресивно трансформират енергийния сектор през последните десетилетия. Алтернативните източници на електроенергия и нарастващият брой на доставчици на такъв тип “зелено” електричество създават нуждата от надежден механизъм, който позволява обмяната на ресурси по бърз и сигурен начин.

Смарт договорите могат не само да обезпечат процеса по производство и разпределение на енергия според договорените условия, а също така да улеснят интегрирането на цифрови технологии като IoT, които отчитат точния поток на енергия между потребители и производители.

Здравеопазването

Смарт договорите са само малка част от потенциалните приноси на блокчейн технологията в сферата на медицината и здравеопазването. Те предоставят високо ниво на криптиране и сигурност, гарантиращо безопсността на информацията, обменяна между потребителите, пациентите и лекарите. С помощта на смарт договора, пациентът може да се премести от една болница в друга - бързо и лесно, без да се налага да попълва многобройни формуляри. В този случай, неговите данни могат да бъдат предоставени на предпочитания лекар с помощта на блокчейн мрежата.

Изкуства, култура и развлекателната индустрия

Уреждането на авторските права и интелектуалната собственост са процеси, стоящи в основата на разпространението на културни и културно-развлекателни продукти - медии, телевизии, радиа, издателства, кина, театри и т.н. Смарт договорите са в състояние да ускорят и улеснят процеса по закупуване на авторски права и патенти - процес, който понастоящем е особено тромав и неефективен. Проучването относно собствеността и срока на патента, договарянето на условията за покупко-продажба, реализирането на паричната транзакция и последващото ѝ отразяване в регистрите са процеси, които смарт договорите лесно биха могли да поддържат с минимална външна намеса.

Публичният и правителствен сектор

Смарт договорите могат да оптимизират държавните процеси по редица начини. Един от тях е например събирането на данъци чрез автоматичното съпоставяне на данъчните данни с входящите транзакции и изчисляване данъчните и осигурителните удръжки. Блокчейн базираната система на смарт договорите е в състояние автоматично да превежда нетни заплати и данъчни плащания към съответните получатели.

На практика всеки вид търговия може да бъде облагодетелствана от използването на смарт договори чрез сигурния трансфер на финанси, лесното задействане на програми за лоялност, контролът върху производствената верига и др.

Партньорите в Адвокатско дружество “Тошев и Ботева” са насреща, за да отговорят на въпросите ви и да предоставят индивидуални консултации относно приложимостта на смарт договорите във всеки един специфичен случай. Ние се стремим да бъдем про-активен участник в създаването на технологичното бъдеще - както в сферата на правото, така и във всички индустрии, обслужвани от нея.

Адвокат Георги Тошев е управляващ партньор в Адвокатско дружество “Тошев и Ботева”, който ръководи специализиран екип от адвокати и които инвестират време, средства и усилия в проучването на блокчейн технологията, както и в дефинирането на правния ѝ статут като основна технология на бъдещето. Защото светът не се променя сам. Променяме го всички ние.

Имаш идея? Сподели я с нас. https://www.toshevboteva.com/bg/contacts

Имаш идея? Сподели я с нас.

Отдадени на успеха!