Енергийна мрежа и предаване

Енергийните мрежи играят ключова роля в световната икономика, като съществен фактор за сигурността на доставянето и интегрирането на възобновяемата енергия.

Европейската комисия изчисли, че са необходими 180 млрд. евро инвестиции в енергийните мрежи на ЕС преди 2030 г., така че те да могат да постигнат тези цели. Тези инфраструктурни инвестиции са придружени от нови технологии и нови правила за функционирането на системата и пазара.

Търговските споразумения (и по-специално договорите за проектиране, доставка и управление на строителството) в тази област са съответно сложни. Капиталовите инвестиции и проектното финансиране в енергийната инфраструктура набират скорост.

Предавателната система, както и собствениците и операторите на разпределителни системи, операторите на пазара, регулаторите, инвеститорите, доставчиците, потребителите на мрежи и други заинтересовани страни в тази бързо развиваща се област разчитат на нашия екип. Адвокатско дружество „Тошев и Ботева“ съчетава търговски, правен и регулаторен опит, за да консултира:

> инфраструктурни проекти като:

  • междусистемни връзки,
  • офшорни мрежови връзки (HVDC и ОВК) и
  • наземни преносни линии (HVDC и ОВК),

> разработване на системни и пазарни правила, регулаторни въпроси като мрежови тарифи, разрешения и отделяне, както и по-нови въпроси като:

  • собственост и сигурност,
  • интелектуална собственост,
  • блокчейн
  • смарт измерване и
  • Електронна мобилност, включително интеграция на електрически превозни средства.

Адвокатите на „Тошев и Ботева“ са известни в цяла Европа и не само за техните лидерски качества и умения.

Ние сме свикнали да работим като част от мултидисциплинарен екип с вътрешни адвокати, ръководители на проекти, регулаторни екипи, пазарни експерти и инженери в енергийните системи. Ние добавяме реална стойност към проектите, по които работим заедно с вас.

Имаш идея? Сподели я с нас.

Отдадени на успеха!