Електрическа енергия

Тъй като светът се движи към декарбонизирани икономики, има повишена нужда от основни услуги. За да изпълнят тази нужда, установените играчи трябва да се адаптират и редица нови и разнообразни участници на пазара се развиват и предлагат нови бизнес модели.

Промишлеността се променя бързо, а ние сме изградили екип от юристи по енергетика във всички наши правни дисциплини и мрежа от офиси, за да предвидим тези промени. Ние използваме знанията си за енергийната индустрия, за да предоставим фокусирани и търговски консултации. Можете да разчитате на нас и нашия професионализъм  за техническа експертиза, отзивчивост, и решаване на проблеми.

Адвокатите на „Тошев и Ботева“, занимаващи се с този отрасъл се ползват с доверие от страна на големите компании за електроснабдяване и собствениците и финансистите на не-комунални производители и предаватели на електроенергия по отношение на пълния набор от енергийни консултанти.

Адвокатите на „Тошев и Ботева“ договарят и търсят одобрение на договори за енергийни и трансмисионни предприятия на едро, изготвят документация за разработване на съвместни финансови операции, представят комунални услуги пред Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) и водят спорове пред окръжния, апелативния и върховните съдилища, както и Върховния административен съд и Върховния касационен съд. Ние също така предоставяме корпоративни, търговски и регулаторни съвети на предприемачи и инвеститори в проекти за електроенергия и представляваме чуждестранни правителства и други страни в инициативи за приватизация.

 

Имаш идея? Сподели я с нас.

Отдадени на успеха!