Предотвратяване на нарушаването на данни, отговорност и оспорване

Адвокатско дружество „Тошев и Ботева“ разбира високите залози, когато се излагат на риск данни. Нашите адвокати работят за защита на компаниите преди и след нарушаване на данните. Ние осигуряваме съдействие при разработването или подобряването на практиките за защита на личните данни и плановете за реагиране на инциденти, за да гарантираме сигурността на данните на нашите клиенти. Нашата цел е винаги да минимизираме риска на клиента от нарушаване на данните и да поставим нашия клиент в най-добрата позиция да отговори, ако се случи нарушение. В случай на нарушение, ние осигуряваме бърза и цялостна реакция при инциденти.

Имаш идея? Сподели я с нас.

Отдадени на успеха!