Интернет, Телеком и Медия

Адвокатско дружество „Тошев и Ботева“ представлява някои от водещите и занимаващи се с иновации корпорации и организации в интернет, телекомуникациите и медиите в България, ЕС и света по широк кръг въпроси.

Нашият екип разбира не само как да се ориентира в лабиринта от закони и правила, засягащи нашите клиенти, но също така имаме и задълбочено разбиране за това как са разработени, как могат да бъдат приложени - а понякога и подобрени - за посрещане на нуждите на нашите клиенти.

Често се занимаваме с високопрофилирани, сложни регулаторни, съдебни и разследващи производства пред държавни и международни агенции, органи на държавната администрация и вътрешни и международни съдилища и арбитражни институции. Нашият екип е начело на развитието на законите, засягащи инициативите на клиентите не само чрез нашия офис в София, но и с нашите партньори, които са развили мрежа в Лондон, Брюксел, Великобритания, Израел, САЩ и Китай.

 

Имаш идея? Сподели я с нас.

Отдадени на успеха!