Блокчейн за предприятия

Адвокатско дружество „Тошев и ботева“ консултира утвърдени компании и старт-ъп компании, които искат да внедрят корпоративни Блокчейн приложения, които се пресичат с редица индустрии като енергетика, финтех, застраховане, недвижими имоти, транспорт, верига за доставки и търговия. „Тошев и Ботева“ прилага холистичен подход към внедряването на корпоративни блокчейн приложения и разработването на стратегически планове за преход към блокчеийн и разпределени приложения на технологиите. Ние разглеждаме приложимите закони и разпоредби, свързани със спазването и санкциите, трансграничните изисквания, данъчното третиране, съображенията за сигурност на данните, оценката на риска на доставчиците на технологии и партньорите, като в същото време предвиждаме пречки пред изпълнението.

Тошев и Ботева извършват оценки на въздействието на технологиите блокчейн и разпределените книги, включително ползите от обществени срещу разрешени блокчейн технологии и разликите между блокчеийн технологиите при Bitcoin, Ethereum, Hyperledger и Corda. Ние също така съветваме относно законността на интелигентните договори и транзакциите с цифрови активи.

Тошев и Ботева оценяват последиците за защитата на данните и поверителността на тези корпоративни приложения. Ние помагаме на клиентите да спазват приложимото законодателство на България, ЕС, Великобритания и САЩ, както и други международни закони и наредби, въвеждане на системи и процедури за сигурност, за да се сведат до минимум шансовете за инцидент в киберсигурността и изпълнение на план за реакция на инцидент след нарушаване на данни или кибер-атака.

Имаш идея? Сподели я с нас.

Отдадени на успеха!