Индиректно/косвено данъчно облагане

В тази област на все по-променящо се законодателство, независимо дали се нуждаете от подкрепа за големи сделки, стратегическо планиране на ДДС или помощ за постигане на съответствие, отдаденият местен екип на „Тошев и Ботева“ и международната мрежа от специализирани адвокати по ДДС и косвените данъци са идеалното решение.

Професионалният опит на екипа на „Тошев и Ботева“ включва ценен опит и познания от страна на индустрията и данъчните власти, както и обширни практически умения на счетоводните практики, процесите във веригата на доставки и различните правила за ДДС във всяка страна. Където и да работи вашата организация, нашите експерти в България, ЕС, Великобритания и Израел - допълнени от широка мрежа от фирми в други юрисдикции - разполагат с необходимите местни познания, за да предоставят специализирани съвети за най-добрата стратегия и подход за вашия бизнес.

Тошев и Ботева също могат да ви съдействат при всякакви преговори, дебати и съдебни спорове.

Адвокатска кантора Т & Б е специализирана в работа за клиенти в основните бизнес сектори и има опит в:

• е-търговия

• комуникации

• IT

• нематериални

• авиация

•  финанси

•  аутсорсинг

•  криптовалути

Когато работите с Адвокатско дружество „Тошев и Ботева“, можете да очаквате техническо съвършенство и силни аналитични умения, съчетани с прагматичен, гъвкав подход и ползите от нашата силна българска, европейска и международна данъчна група. Ние разбираме, че законите за ДДС и косвените данъци и приходната практика могат да бъдат непредсказуеми и объркващи, така че ние гарантираме, че нашите съвети са ясни и кратки и предлагат разумно, работещо решение за свеждане до минимум на данъчната ви експозиция.

Имаш идея? Сподели я с нас.

Отдадени на успеха!