Последни

Публикации

Енергетика и обществени услуги – какво представлява енергийната дигитализация и каква промяна настъпва с нейното развитие

Противно на общоприетите схващания, енергийният сектор всъщност е сред най-ранните ползватели на дигиталните и цифрови иновации. Още през 70-те години на миналия век големите енергийни компании започват да използват редица съвременни технологии, улесняващи управлението и разширяващи функционалността на мрежите им. Водещите нефтени и газови магнати отдавна разчитат на дигитални решения при вземането на решения, проучването и производство си, включително при проектирането на нови резервоари и тръбопроводи.

В действителност, дигиталните решения подобряват безопасността, надеждността и ефективността на енергийната индустрия вече няколко десетилетия наред. И все пак, в наши дни темпът на енергийна дигитализация се ускорява все повече и повече. През 2016 година глобалните инвестиции в дигитална електрическа инфраструктура и софтуер достигат 47 милиарда щатски долара - сума, която през 2020-а е почти удвоена.

Ключовите области на енергетиката, които понастоящем биват оптимизирани чрез продължаващия порцес на дигитализация, включват например:

 • Контрол върху неизправностите и динамична поддръжка. Технологии като AI и машинното самообучение дават възможност на енергийните оператори да прогнозират повреди в оборудването, използвайки сензорни данни от различни устройства. Така те имат шанса да намалят значително разходите си за текущ контрол и поддръжка на инсталацията.
   
 • Енергийна ефективност. Дигитализацията на енергопроизводството и енергопотреблението има потенциала да намали значително загубите по трасето и да създаде условия за едно по-разумно, по-устойчиво и по-отговорно потребление, както от страна на търговеца, така и от страна на крайния потребител.
   
 • Оптимизация на инвестициите. Използването на прецизен софтуер може да съпоставя сеизмични изображения и геоложки модели, за да увеличи шансовете за успех при пробиването на кладенци. Понастоящем, Министерството на енергетиката на САЩ използва машинно самообучение върху сателитни изображения и бази данни за експлоатация, за да установи уязвимите точки в мрежата, след което да работи по подобряването на тяхната устойчивост.
   
 • Намаляване на сметките за ток. Възможността за дистанционно взаимодействие на клиента с неговия домашен или индустриален термостат създава един по-персонализиран клиентски профил, което намалява сметките на крайния потребител и същевременно помага на доставчика на енергия да прогнозира по-точно потреблението.
   
 • Подобряване на клиентското изживяване. Множество търговци на енергия на едро и дребно вече се възползват от възможността за създаване на алгоритми, които облужват клиентски запитвания, отговарят на заявки и предлагат решения на широко разпространени казуси в реално време.
   
 • Търговия с енергия. Интелигентният софтуер, работещ с огромни бази данни, може да отрази съществото на пазарните промени в глобален мащаб, за да помогне на търговците да бъдат възможно най-адекватни при определянето на цените за своите услуги, както и да подкрепи информираното вземане на дългосрочни бизнес решения.

Адвокат Георги Тошев и съдружниците в адвокатско дружество “Тошев и Ботева” се занимават активно с правните измерения на дигиталната икономика, опитвайки се да създадат една обща нормативна рамка, която в максимална степен да улесни предприемачите, тръгнали по неизбежния път на дигитализацията.

Ние сме насреща, за да разгледаме Вашия казус и да Ви предложим решения, които да превърнат това нелеко начинание в най-сигурната и разумна инвестиция, която някога сте правили в бизнеса си, в бъдещето си, в мечтите си.

 

Имаш идея? Сподели я с нас. https://www.toshevboteva.com/bg/contacts

Имаш идея? Сподели я с нас.

Отдадени на успеха!