Последни

Публикации

Дигиталната икономика и пандемията – възможности, тенденции, прогнози

Не е необходимо да бъдете тесен специалист или пряк участник в процесите на дигиталната икономика, правните услуги или търговията, за да сте наясно с някои основни тенденции от последните месеци, а именно:

 1. Способността да се използват дигитални инструменти и канали се превърна в основен инструмент на предприемачите, опитващи се не просто да преживеят настоящата криза, а и да спечелят максималното от нея.
   
 2. Разразилата се глобална пандемия ускори процеса на дигитална трансформация в почти всички сектори и обедини индустриите в усилията им да кооперират за едно функционално дигитално бъдеще.
   
 3. Въпреки че настоящата пандемия оказва сериозно негативно влияние върху световната икономика, дигиталната икономика сама по себе си играе основна роля в битката срещу COVID-19.

Казано накратко, ако до преди 2020 година все още съществуваха някакви съмнения относно необходимостта от дългосрочна дигитална метаморфоза на бизнеса, то коронавирусът успя да ги заглуши доста успешно.

В един свят с принудителна безконтактност, огромна част от взаимодействието на компаниите с техните клиенти и служители трябва да се осъществява виртуално. В голяма част от тези случаи дигиталното присъствие се превръща единствения начин малкият, среден и голям бизнес да оцелее в условията на принудително затваряне и социална изолация.

Оставяйки настрана форсмажорните обстоятелства, какви обаче са обективните предимства на дигитализацията на икономиката, от които следва да продължим да се възползваме в дългосрочен план? Като за начало, можем да споменем следните от тях:

 • Повишена ефективност. Дигиталната икономика има безспорния потенциал да оптимизира операциите и да автоматизира процесите в редица индустрии. В резултат, всяка една компания може да оптимизира времевия и човешкия си ресурс, да минимизира отпадъците и отпечатъка си върху околната среда, и да се фокусира върху дейностите, генериращи приходи.
   
 • Подобряване на клиентското изживяване. Дигитализацията на търговията може да се облегне на технологии като IoT и изкуствен интелект, за да предложи на клиентите си персонализация на услугите от ново поколение и да откликва на нужди още в зародиша на тяхното възникване.
   
 • Отлична сигурност. Противно на някои остарели схващания, технологии като блокчейн и децентрализирано съхранение на данните биха могли да направят дигиталните процеси далеч по-сигурни и надеждни от лесно манипулируемата физическа реалност.
   
 • Адаптивност. Дигиталната икономика дава огромна свобода на действие в един физически ограничен свят. Тя отваря вратите за практиките на бъдещето - отдалечени екипи, виртуални операции, omnichannel маркетинг, автоматизирани плащания и гъвкави условия за кооперация с партньори и клиенти.
   
 • Многократно възвръщане на инвестицията. Дигитализацията е, разбира се, сложен и времеемък процес, който изисква определено капиталовложение. Добрата новина е, че виртуалните операции спестяват изключително много време, ресурси и загуби в дългосрочен план, като осигуряват много по-широк обхват и адаптивност на бизнеса както спрямо конкуренцията, така и спрямо собствената аудитория.

В заключение можем да кажем, че пандемията от 2020 отвори вратите на дигиталната икономика, която в момента създава своето “съзидателно разрушение” - процес, при който една остаряла система се срива и отива в миналото, за да даде път на нещо ново, по-прецизно, по-интелигентно и по-добро.

Адвокат Георги Тошев и съдружниците в адвокатско дружество “Тошев и Ботева” се занимават активно с правните измерения на дигиталната икономика, опитвайки се да създадат една обща нормативна рамка, която в максимална степен да улесни предприемачите, тръгнали по неизбежния път на дигитализацията.

Ние сме насреща, за да разгледаме Вашия казус и да Ви предложим решения, които да превърнат това нелеко начинание в най-сигурната и разумна инвестиция, която някога сте правили в бизнеса си, в бъдещето си, в мечтите си.

 

Имаш идея? Сподели я с нас. https://www.toshevboteva.com/bg/contacts

Имаш идея? Сподели я с нас.

Отдадени на успеха!