Публикации

Енергетика и обществени услуги – какво представлява енергийната дигитализация и каква промяна настъпва с нейното развитие

В действителност, дигиталните решения подобряват безопасността, надеждността и ефективността на енергийната индустрия вече няколко десетилетия наред.

Дигиталната икономика и пандемията – възможности, тенденции, прогнози

Не е необходимо да бъдете тесен специалист или пряк участник в процесите на дигиталната икономика, правните услуги или търговията, за да сте наясно с някои основни тенденции от последните месеци, а именно:

Индустрията на смарт договорите в 6 красноречиви прогнози, факти и статистики

Представяме ви 6 особено красноречиви прогнози, факти и статистики от света на смарт договорите, които ще ви помогнат по-лесно да добиете представа за размаха, с който технологията навлиза в реалността на юридическата практика.

Популярни платформи за смарт договори, базирани на блокчейн

През 2020 година потенциалът на смарт договорите за оптимизиране на някои правни и правно-организационни процеси вече не е абстрактна теория, а реалност, която набира нарастващ обхват.

В кои индустрии биха могли да намерят приложение смарт договорите и как?

В настоящата статия ще разгледаме различни примери за използване на смарт договорите в реалния живот, за да разберем каква би могла да бъде ролята им в развитието на различните индустрии.

Основни разлики между традиционните договори и смарт договорите

Смарт договорите несъмнено са едно от най-интригуващите приложения на блокчейн технологията, що се касае до сферата на правото.

Имаш идея? Сподели я с нас.

Отдадени на успеха!