Последни

Новини

Какво е дигиталната икономика и как тя променя света ни?

Терминът “дигитална икономика” или “уеб икономика”, първоначално назован от един японски професор по икономика през 1990 г., събира в себе си всички икономически, търговски, бизнес и социални процеси, изградени и разчитащи на съвременните дигиталните технологии. В рамките на термина се включват онлайн бизнесът, неговата софтуерна инфраструктура, интернет търговията и всички процеси, подкрепящи тяхното безпроблемно протичане и по-нататъшно развитие.

В последните години и десетилетия дигиталната икономика придобива мащаби, които я поставят като интегрална част от традиционната икономика. Тя намира своето приложение във все по-широк кръг от индустрии и ако първоначално е била инструмент предимно на частната търговия, то днес здравеопазването, финтех индустрията, образованието и дори производствено-преработвателната индустрия са почти немислими без дигитализацията и нейния икономически аспект.

Според докладът на ООН за Дигиталната икономика от 2019 г., Съединените Щати и Китай са двата основни двигателя на световната дигитална икономика към момента. Те държат патентите на 75% от технологиите, свързани с блокчейн, 75% от пазара на облачен компютинг и 90% от пазарната капитализация на 70-те най-големи дигитални платформи в света. В същото време в други части на света само един от пет човека има достъп до интернет, а статистически погледнато само около половината население на земното кълбо е онлайн.

Колкото и бързо да ни се струва, че се променя светът ни, истината е, че дигитализацията и дигиталната икономика са само в началото на шеметното си развитие. Като изключим усъвършенстването на самите технологии, на които се крепи този процес, следващият много важен проблем, пред който са изправени индустриите в глобален мащаб, е изготвянето и следването на единна законова рамка, която да регламентира процесите в дигиталната икономика. Тя трябва гъвкаво, но категорично да следва непрекъснатите иновации, изникващи в сектора и да защитава най-добрия интерес на всички участници в него.

Част от големите ядра от правни теми, свързани с развитието на дигиталната икономика, включват:

  • Защита на личните данни и интелектуалната собственост
  • Правна рамка, касаеща онлайн транзакциите
  • Регулация на онлайн търговията
  • Законови мерки срещу киберпрестъпността
  • Консултация на частни лица, фирми и институции по въпросите за дигитализацията

Адвокатско дружество “Тошев и Ботева” е тясно специализирано в правните въпроси и законовите регулации, касаещи дигиталната икономика и нейното приложение в различните индустрии и институции. Нашите компетенции обхващат сферата на дигиталната конфиденциалност и киберсигурност, блокчейн и криптовалути, дигитални токен устройства, смарт договори и редица други иновации, гарантиращи сигурност на дигиталните начинания.

Нашият екип е винаги начело не само на приложението, а и на самото развитие на законите, засягащи дигиталните инициативи на клиентите ни. Нашата партньорска мрежа се простира извън границите на страната и ние дейно обменяме опит с колегите си в Лондон, Брюксел, Великобритания, Израел, САЩ и Китай - опит, който ни помага винаги да бъдем адекватни на нуждите на вашите дигитални търсения.

 

Имаш идея? Сподели я с нас.

Отдадени на успеха!